LiveZilla Live Chat Software
۵ دی , ۱۳۹۳
ارسال منطقه ای و کد پستی مشترکین همراه اول

ارسال منطقه ای و کد پستی مشترکین همراه اول

ارسال منطقه ای و کد پستی ، هر دو از طریق کد پستی ثبت شده در سند خطوط همراه انجام می گیرند با این تفاوت که در ارسال پیامک از طریق کد پستی ، منطقه مورد نظر از روی نقشه ی کد پستی ها در سامانه پیامک انتخاب شده و ۵ رقم ابتدایی کد پستی آن منطقه از سوی کاربر جهت ارسال پیامک انتخاب می گردد . اما در ارسال منطقه ای ، مجموعه ای از این کد های پستی ۵ رقمی در کنار هم قرار گرفته اند و منطقه ای وسیع تر را تشکیل می دهند .